Webshop

Medicijncompressors

  • Delen

Gebruik de natuurlijke ademhaling van uw patiënt om medicijnen direct naar de locatie van de aandoening te transporteren. Huisman Medisch levert een compleet programma medicamentenvernevelaars.

Met inhalatie-verneveltherapie wordt de natuurlijke ademhaling gebruikt voor het inbrengen van medicatie. Therapeutische gassen, dampen of äersol(en) transporteren het medicijn direct naar de locatie van de aandoening.

Wij leveren een compleet programma

Huisman Medisch levert apparatuur voor medicijnverneveling. Het gaat hierbij zowel om Jet vernevelaars , Ultrasonore vernevelaars, MDI/Doseeräersol, DPI/Poederinhalator en Mesh vernevelaars  voor zowel de bovenste- als de onderste luchtwegen.

Huisman Medisch levert een compleet programma medicamentenvernevelaars voor thuis en onderweg. Voor alle apparatuur geldt dat het gaat om up-to-date apparatuur en dat meerdere kwaliteitsmerken leverbaar zijn. De gebruiksinstructie wordt verzorgd door Huisman Medisch.

Therapietrouw

Therapietrouw is van essentieel belang voor goede resultaten van de apparatuur. Daarom is therapietrouw een belangrijk aandachtspunt tijdens onze instructie, maar ook tijdens het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen. In dit kader vindt met grote regelmaat overleg plaats met fabrikanten en voorschrijvers, zoals longartsen.

Voorzorgsmaatregelen-Veiligheid voor de verpleging

De veiligheid van de verpleegkundige wordt door Huisman Medisch gewaarborgd. Door gebruik te maken van een vernevelaar met kleppensysteem komt er nog maar een beperkte hoeveelheid medicatie in de omgeving terecht. We hebben zelfs vernevelaars in ons assortiment met een geheel gesloten systeem. Wanneer er gewerkt wordt met een agressief medicijn komt er nog maar een geringe hoeveelheid medicatie in de omgeving terecht. 

Kijk ook bij

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.