Webshop

Kwaliteit & Veiligheid

Decontaminatie

Op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde apparaten, maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Ter bescherming van u en ons personeel is het noodzakelijk dat alle geretourneerde apparatuur vrij zijn van virussen en/of bacteriën. Aan de buitenkant van een apparaat is niet te zien, of zich hierop verkeerde micro-organismen bevinden. Daarom wordt door ons ieder apparaat wat retour komt als verdacht beschouwd.

Wij kunnen daarom alleen (elektrische) apparatuur accepteren die:

  • Adequaat zijn SCHOONGEMAAKT, of ONTSMET met bijvoorbeeld 70% alcohol
  • Met netsnoer worden geretourneerd
  • Voorzien zijn van bijgevoegde decontaminatieformulier, ingevuld en ondertekend door een bevoegd persoon.
  • Goed verpakt en dichtgemaakt zijn in de daarvoor door ons aangeleverde plastic zak/hoes met behorende tie-rips. Ieder apparaat dient apart verpakt te zijn!
  • Voorzien zijn met  aan de buitenkant het decontaminatieformulier; vastgeplakt aan de aangeleverde plastic zak/hoes.
  • Op het decontaminatieformulier dient duidelijk te worden aangegeven wanneer het gaat om een apparaat met een mogelijke MRSA-bacterie, of andere soort besmetting.

Het verzoek aan u is om de apparatuur die retour komt, per email van tevoren bij ons aan te melden. Deze aanmelding kan worden verstuurd naar retouren@huismanmedisch.nl. Wij komen vervolgens de apparatuur retourhalen op uw vaste lever- ophaaldag. De kosten voor het ophalen zullen aan u worden doorbelast. Voor ieder apparaat wat wordt geretourneerd, ontvangt u van ons weer een nieuwe plastic zak/hoes. Wij stellen uw medewerking voor het verantwoord retourneren van apparatuur op prijs.

Wanneer niet aan bovenstaand protocol wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Download het decontaminatieformulier

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.