Menu

Urologie

Huisman Medisch kan op het gebied van Urologie diverse producten en diensten leveren:

Urine-Collector

Urine-Meter

Verblijfkatheters

Opvangzakken

Urine-Teststrips

 

Hoe werkt het systeem voor langdurige transurethrale urineafvoer?

 

De verblijfskatheter, die tot zes weken in de urethra en blaas kan blijven afhankelijk van het gebruikte materiaal en de persoonlijke situatie van de gebruiker, voert de urine af via een zachte slang, gewoonlijk vervaardigd uit silicone of latex, en vangt de urine op in een urineopvangzak.

De katheter wordt via de urethra in de blaas ingebracht. Vervolgens wordt de ballon gevuld met steriel water, of bij silicone, bij voorkeur met een 10% glycerineoplossing, omdat hierbij nauwelijks diffusie plaatsvindt door de wand. Als de ballon is gevuld, kan de katheter niet meer uit de blaas komen en blijft dus op zijn plaats zitten.

Wat zijn de belangrijke overwegingen met betrekking tot langdurige transurethrale urineafvoer?

Een van de belangrijkste overwegingen bij langdurig gebruik van een verblijfsblaaskatheter is dat het materiaal nauwelijks de neiging heeft tot vorming van afzettingen en biofilm, en dat het optimaal wordt verdragen door het lichaam en dus geen irritatie van de urethraslijmvliezen veroorzaakt. Voorts moet de katheter zacht en flexibel zijn om het grootst mogelijke draagcomfort te verzekeren.

Welke alternatieven zijn er?

Om risico op urineweginfecties te vermijden mogen verblijfsblaaskatheters uitsluitend worden geplaatst als een arts aan de hand van strikte criteria heeft bepaald dat het geïndiceerd is, en moet de katheter verwijderd worden zodra het mogelijk is. 

Als patiënten de urineafvoer liever zelfstandig willen regelen, zijn de producten voor intermitterende zelfkatheterisatie een optie, mits aan de medische voorwaarden is voldaan.

Voor patiënten die middellange of langdurige urinedrainage nodig hebben, bijv. vanwege een occlusie van de urethra, vernauwing van de urethra of prostaatvergroting, en vooral bij een lichamelijke beperking, zijn de producten voor suprapubische urineafvoer mogelijk een optie.

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.