Menu

Therapieën

Apparatuur van hoge kwaliteit, de juiste instructies en passende nazorg vergroten de goede resultaten van diverse therapieën. Huisman Medisch biedt niet alleen de beste apparatuur, maar ook de voorlichting en nazorg.

Er zijn verschillende soorten therapieën waarmee u de gezondheid van uw patiënt ondersteunt en verbetert. Huisman Medisch biedt u de juiste apparatuur en passende toebehoren om deze therapieën op een goede manier te kunnen uitvoeren. Deze apparatuur voldoet uiteraard aan de wettelijke eisen, worden periodiek gekeurd en ook het onderhoud voldoet aan de hoge eisen die Huisman Medisch zichzelf stelt.

We doen meer dan het enkel leveren van de apparatuur. We zorgen voor de juiste instructie, hebben aandacht voor therapietrouw van de patiënt, verrichten onderhoud en verhelpen storingen.

De therapieën waarvoor Huisman Medisch apparatuur en toebehoren biedt:

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.