Menu

Glucosemeters

  • Delen

Een standaard glucosemeter is soms niet precies genoeg. Meet nauwkeurig de glucosewaarden met een ‘Point of Care testing meter’. Huisman Medisch biedt meters aan die interferentie vrij zijn.

Een standaard glucosemeter (de zogeheten thuisglucosemeter) volstaat niet altijd voor een goede meting. Een verkeerd zuurstofgehalte in het bloed of medicijngebruik kunnen invloed uitoefenen op de meting.

Huisman Medisch heeft in haar assortiment een 2-tal ‘Point of Care testing meters’ die interferentie vrij zijn. Deze meters voldoen aan de aanbeveling van de Inspectie voor Volksgezondheid. De Inspectie voor Volksgezondheid ziet er steeds meer op toe dat verpleeghuizen dezelfde werkwijze gaan hanteren als de ziekenhuizen.

Een goede meter is overigens nog geen garantie voor een goede meting. De patiënt of verpleegkundige moet deze meting ook goed uitvoeren. Niet goed gewassen handen kunnen de meting al verstoren. Dit leidde bij iemand met een normale glucosespiegel (tussen 4 en 7 mmol/l) tot een meting van 25 mmol/l.

Huisman Medisch weet hoe belangrijk een goede meting is en heeft de ‘Point of Care Testing meters’ in haar assortiment opgenomen.

Ook voor het onderhoud van glucosemeters kan u ook bij ons terecht. Wij komen graag bij u langs en testen op locatie glucosemeters met een gekalibreerde referentiemeter en speciale vloeistof die te vergelijken is met bloed. 

Kijk ook bij

AltijdAltijd

Omdat Huisman dag en nacht klaar staat voor haar klanten waar bereikbaarheid en flexibiliteit van levensbelang kan zijn.

HelderHelder

Omdat Huisman helder en transparant communiceert zoals begrijpbare facturen zonder verrassingen.

BehulpzaamBehulpzaam

Omdat Huisman haar klanten helpt tot ze geholpen zijn. Dat kan soms iets kosten maar helpen doen ze altijd.